Това чудо е 680 коня, изчекнати от 1.8 двигател, който смуче от два резервоара – единият с бензин, а другият с изопропанол (изопропилов алкохол).