7 април
2011
На наборчето му ври главата от фантазия.