21 януари
2010
Стоп арт
Няколко интересни стоп послания :)