Дело на DB Fletcher Designs на цени от $25,000 до $50,000.