Накъде отива този свят.. или просто машината е направена доста интуитивно. Или и двете?