3 септември
2009
20 години една и съща кола
grandoman_20years_01_07 Яко. grandoman_20years_01_06 grandoman_20years_01_05 grandoman_20years_01_04 grandoman_20years_01_03 grandoman_20years_01_02 grandoman_20years_01_11 grandoman_20years_01_10 grandoman_20years_01_09 grandoman_20years_01_08 grandoman_20years_01_01 Via Matteo Ferrari