архив / реклама
Част втора на популярния пост.
Изводът е, че навсякъде по света има гениални арт директори.
31 октомври
2013
Оригинална кампания срещу сексизма, поведена от ООН.
Тя ангажира, въвлича и става спомен.
Оригинална рекламна кампания за Sonntags Zeitung. Дело на Advico Y&R AG.