архив / реклама
Сериозна реклама II (1)
Част втора на популярния пост.
Две дузини оригиналност (1)
Изводът е, че навсякъде по света има гениални арт директори.
31 октомври
2013
Сексизмът (1)
Оригинална кампания срещу сексизма, поведена от ООН.
Тя ангажира, въвлича и става спомен.
Оригинална рекламна кампания за Sonntags Zeitung. Дело на Advico Y&R AG.