13 април
2010
И нека носталгията на 50+ започне сега.