Чудя се какви ли чувства, ако въобще има такива останали, е изпитал Raymond Towler , след като разбра, че е погрешно осъден за изнасилване на 28 години затвор!