4 август
2010
Първите мигове на MTV
На 1-ви август преди 29 години, без да подозират огромното влияние, което ще окажат върху музикалната индустрия и поп култура на не едно поколение, стартира MTV. Днес това е просто машина за пари.