29 август
2011
“Природен” газ
Американската корпорация „Шеврон” спечели търг на българската държава за извършване на проучване за бъдещ добив на шистов газ в Североизточна България. Предстои да се подпише договор. Всичко това крие големи опасности за природата – замърсяване на въздуха, земята и водите – оттам и за здравето на хората в околността. Накратко: За добиването на газ в един кладенец се използват 19 милиона литра вода, от която близо половината изтича обратно в кладенеца. Да не говорим, че в един кладенец се влагат 82 тона химикали от различно естество за намаляване на корозията и с антибактериална цел. Това създава сериозен риск за дългосрочно замърсяване на подземните води, и то в райони близки до големите градове. В някои случаи питейната вода се замърсява с метан до такава степен, че може да се запали, предупреждават еколозите.
ГЛЕДАЙТЕ ГАЗЛАНД за да добиете по-детайлна представа. (Изтегли от колибка) или четете тук.
Трябва незабавно да се противопоставим на безумното решение на правителството за предоставяне на „Шеврон” на правото да търси, а впоследствие и да добива, шистов газ в България. Време за губене няма.

Подпиши петицията!

3735 подписи Територията на която копмания “Шеврон” получиха разрешение за прочване на шистов газ.
View Блок Нови 1 Пазар in a larger map “Шеврон” осъдена за 9.5 милиарда долара от Еквадор.