26 август
2009
360° видеокамера!
yellowbird-3d-camera-redczus-groothelm
Силно впечатлен съм! Не зная какво повече да добавя. Просто вижте видеото, кликнете и задръжте с ляв бутон на мишката и се корайте!