16 ноември
2012
Лулата
Без удивителна, че не съм много вещ по темата, но смятам съвсем скоро да се овещя. Цената на Stiff Pipe, първата в света пластмасова лула, изработена…бла-бла-бла, вероятно, ще бъде висока – скромна шведска фирмица, с подчертан минимализъм и стил, ограничено количество и премиера в Токио. Ако случайно не е, възнамерявам да скоча.