23 септември
2010
Мониторът!
Със своето 32:10 отношение, директно слага всичко що е на пазара в големия си джоб. Само нема се плашите от $6499. Ostendo рулира.