9 август
2012
100 пъти ало ало в São Paulo
Солидна оригиналност струи от този проект, одобрен от общината в São Paulo (Call Parade), връчвайки 100 телефонни кабини на 100 творци да ги правят каквото те сметнат за добре.