4 декември
2011
André Carrilho
Социално и политически ангажираните творби на André не сочат нищо ново, говорят силно, но кой ли слуша.