1 септември
2011
Пак си твърдя същото, каквото съм твърдял и в първата тема за него.