1 септември
2011
Banksy, пак
Пак си твърдя същото, каквото съм твърдял и в първата тема за него.