Margaux Lange’s Plastic Body Series е серия от бижута от накълцани барбита. 100 века я налагаха, сега я кълцат – кеф.