26 март
2010
Бирени кутийки арт
Пол Вилински събирал изхвърлени бирени кутийки из улиците на Ню Йорк, като материал за своите творби. Нямам представа защо пък само бирени, а не от безалокохолни. Странна дума българска – без-алкохол. Мхм…