Името му е Mark Fredrickson и е толкова добър, че чак боли.