12 май
2011
Братята фотографи
Англичаните William & Matthew Burrard-Lucas са талантлив тандем в снимането на диви животни. Освен взаимната помощ, те използват и фото-робот с дистанционно за онези с големите зъби.