24 юни
2010
CD море
Bruce Munro напълнил морето си с повече от 600,000 диска, нежелани от собствениците си. Важното е изкуство да се прави..морета, океани, нежелани.