6 март
2013
Ежедневна магия
Ежедневна магия (1)
От 15-ти януари 2013-та, всеки ден Klari Reisправи, и ще прави по едно абстрактно творение в стъклено петри блюдо. Магия! *Обновена на 06.04.2015 и все още продължава!
Ежедневна магия (2)Ежедневна магия (3)Ежедневна магия (4)Ежедневна магия (5)Ежедневна магия (6)Ежедневна магия (7)Ежедневна магия (8)Ежедневна магия (9)