8 ноември
2011
Двойна експозиция
Гледам, зачестяват тия двойни експозиции. Тук-там има сполучливи изпълнения, например тези тук на Andre De Freitas, чиито творби не спират само с тези експерименти.