31 октомври
2013
Eduardo Salles!!
Eduardo Salles!! (1)
Саркастичен, гениален. Едното не може без другото. Две удивителни за г-н Salles.
Eduardo Salles!! (2) Eduardo Salles!! (3) Eduardo Salles!! (4) Eduardo Salles!! (5) Eduardo Salles!! (6) Eduardo Salles!! (7) Eduardo Salles!! (8) Eduardo Salles!! (9) Eduardo Salles!! (10) Eduardo Salles!! (11) Eduardo Salles!! (12) Eduardo Salles!! (13) Eduardo Salles!! (14) Eduardo Salles!! (15) Eduardo Salles!! (16) Eduardo Salles!! (17) Eduardo Salles!! (18) Eduardo Salles!! (19)