31 октомври
2013
Eduardo Salles!!
Саркастичен, гениален. Едното не може без другото. Две удивителни за г-н Salles.