12 февруари
2010
Еволюцията на логото
Дизайнът определено се развива в по-добра посока.