4 април
2010
Фантастични пластелинени/глинени илюстрации
Представям ви великолепните творби от този сякаш позабравен стил (пластика?) на Irma Gruenholz.