8 април
2010
Fred Einaudi ще размъти заспалата ви мисъл
Творбите му, честно да ви призная, провокираха смут в моята пошла душица, изгубена в ежедневни пошли тревоги, точно толкова, колкото да ги споделя с вас. Ок, маааалко повече.