27 февруари
2010
Gap обърнаха Ванкувър с главата надолу
Смел маркетинг! Браво!