Най-бързият начин някой си дизайнер да стане популярен напоследък е като се заиграе с нещо вече популярно. В случая, на Иван Дегтяриов му се е получило.