16 август
2011
Исторически пиктограми
Забавно от H-57.