16 декември
2012
История на шия
Извънредно оригиналната огърлица е родословното дърво на на авторката – Ashley Gilreath.