23 април
2010
Книгоскулптури
Серията на Alexander Korzer-Robinson кефи. Ако ги имах тези творби, щях да си ги пазя много. Такова чувство оставя в мен, на завършеност, поради рамката. А всичко завършено е ценно.