4 октомври
2012
Краеви ефект
Изключително оригинална идея*, родила се (вероятно) в главата на фотограф с комична фамилия – Daniel Kukla. * Върху статива е поставено огледало.