10 декември
2015
Malika Favre
Векторен минимализъм, граничещ с абсолютния покой.
Malika Favre