25 юни
2011
Материален свят
Мадона беше възпяла материалното, во време оно, но от мома расла в Bay City друго не се очаква. Вижда ли се краят на безсмисленото потребление? Не. Авторът е David Welch