6 август
2011
Max Ginsburg
Макс изразява мечтите си за социалната справедливост и световния мир. Изрязява ги отлично.