18 януари
2011
Скромен художник с нескромен талант.