14 март
2012
Michal Karcz
Тежко и самотно, като вечността на краят. Михал.