17 октомври
2011
Минало и бъдеще на логото
Оригинално и определено забавно (виж Nokia и Motorola, например) от stock logos.