14 юни
2011
Мини истории
Christopher Boffoli създава сцени на чудесен микс между кулинарното всекидневие и фантастиката. А аз създадох хомогенна смес на глупостта с тези си две изречения.