22 ноември
2011
Олег Шупляк
Не са кой знае какво, но станаха известни и дългът ме призова.