6 декември
2012
Пламък
Пламъкът е видимата част на огъня и се състои от отделящи светлина нагорещени газове. Станислав Аристов твори с него.