1 юни
2012
Поглед отвътре
Оригинална рекламна кампания за Sonntags Zeitung. Дело на Advico Y&R AG.