23 март
2010
Порцелановите кукли на Марина Бичкова
Родена в студения Сибир, където е творила до 14 годишна, когато техните се местят в Канада, но там талантът и секва.