24 август
2011
Разглобени цветя
Интересна идея на Qi Wei, повлиян от подобната идея на Todd McLellan, която пък не съм счел за толкова интересна, че да стане на тема.