27 август
2010
Рентгенография
Nick Veasey се е постарал да изкара творчество от тази толкова профилирана техника.