5 септември
2011
Ron Mueck!
Уникалният Рон просто помита всичко. Искрено съжалявам, че не съм посетил изложбата му.