1 август
2012
Сталин в интернет
АЖНПР (Российская ассоциация жертв незаконных политических репрессий) публикуват серия оригинални плакати, с нелеката цел поне малко да обрисуват терорът от сталинисткия режим през 1937-38 г. по един достъпен за младите днес начин. Хората винаги забравят или просто не знаят.