16 февруари
2012
Нижний Новгород. Там ще намерите тия стени и авторът им – Nikita Nomerz.